Fiber Optik Nedir? 14 Aralık 2020

Fiber Optik Nedir?

İçindekiler

 1. Fiber Optik Kablo
  1. Fiber Optik Kablo Nedir?
  2. Fiber Optik Kablolar Nerede Kullanılır?
 2. Fiber Optik Kablo Tasarımı
  1. Fiber Optik Kablonun Tasarımı Nasıldır?
  2. Elyaf ve Çekirdek Boyutları Nedir?
  3. Fiber Optik Çekirdek Tipleri
   1. Multimod(Çok Modlu) Fiber
    1. Basamak İndisli Çok Modlu Fiber Nedir?
    2. Derece İndisli Çok Modlu Fiber Nedir?
    3. Çok Modlu Fiberin Avantajları ve Dezavantajları Nedir?
    4. Çok Modlu Fiber Çeşitleri Nelerdir?
   2. Singlemod (Tek Modlu) Fiber
    1. Tek Modlu Fiberin Avantajları ve Dezavantajları Nedir?
    2. Tek Modlu Fiber Çeşitleri Nelerdir?
   3. Fiber Tipleri ve Genel Özellikleri Tablosu
 3. Fiber Optik Kaplama Malzemeleri
 4. Fiber Optik Kabloda Kılıf Renk Kodları
 5. Yaygın Olarak Kullanılan Fiber Konektörler

1.Fiber Optik Kablo

1.1.Fiber Optik Kablolar Nedir?

Fiber optik kablolar ışık sinyalinin gönderildiği camdan veya plastikten imal edilmiş çekirdek kısmı ve çekirdek üzerine uygulanan akrilik kaplama ile istenilen renklerde kaplanarak gevşek ve sıkı tüpler içerisine yerleştirilen, mukavemet elemanı olarak cam elyaf ve kevlar ile güçlendirilip koruyucu bir dış kılıf ihtiva eden kablo çeşididir.

Fiber optik kablolar, veri göndermek için elektrik sinyallerinin aksine ışık sinyallerini kullanır. Fiber optik kablo, bir elektrik kablosuna benzer, ancak ışığı taşımak için kullanılan bir veya daha fazla fiber optik içeren bir kablo türüdür.Optik fiber elemanları tipik olarak tek tek plastik tabakalarla kaplanır ve kablonun yerleştirileceği ortam için uygun koruyucu bir tüp içinde bulunur. Bina içi ve bina dışı kullanım için uygun olduğu gibi yer altında ve direkler arası havai kullanım içinde uygun türleri vardır.

1.2.Fiber Optik Kablolar Nerede Kullanılır?

Fiber optik kablolar ses, video ve veri iletimi içeren sayısız uygulamada kullanılır. Örneğin ticari işletmeler, hükümetler, ordu ve diğer birçok endüstri tarafından kullanılmaktadır. Örnek kullanım alanları:

 1. Kapalı devre televizyon sistemlerinde,
 2. Veri iletiminde
 3. LAN & WAN ve multimedya uygulamalarında
 4. Santraller arası bağlantılarda
 5. Aktif ağ cihazlarının yüksek hızlarda birbirine bağlanmasında, uzak mesafelerdeki cihazların birbirine bağlanmasında
 6. Reklam panolarında
 7. Tıp alanında kullanılan aygıtlarda
 8. Nükleer enerji santrallerin ve radyo aktif ışınların iletişimi bozduğu yerlerde
 9. Elektriksel olarak gürültünün çok olduğu düşük hızlı uygulamalarda de noktadan noktaya güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır.

Fiber optik kablolar, bir ağa veya cihaza fiziksel bir bağlantı sağlamak için haberleşme teçhizatına ve yama panellerine takılabilir.

2.Fiber Optik Kablo Tasarımı

2.1.Fiber Optik Kablonun Tasarımı Nasıldır?

Fiber optik kablo, iç yansıma için seçilen bir çekirdekten ve bir kaplama katmanından oluşur. Kaplama genellikle bir akrilik tabakası ile kaplanır. Bu kaplama fiber özünü hasara karşı korur ve aynı tüp içerisinde birden fazla fiber olduğunda fiberlerin kolay seçilebilmesini sağlar, ancak bu akrilik boya optik dalga kılavuzu özelliklerine katkıda bulunmaz. Bireysel kaplanmış fiberler sıkı veya gevşek tüp içerisine yerleştirilirler. Bu tüpler ihtiyaca göre tek tüplü veya çok tüplü olarak kablo haline getirilebilirler. Çok tüplü kablolarda, kablo çekirdeğini oluşturmak için merkez elemanı etrafına tüpler S ve Z yönlerinde bükülerek sarılırlar. Kablo özü üzerine istenen gerginliği sağlamak için kevlar ya da cam elyaf kullanılır. Bununla beraber tek kılıflı veya çok kılıflı olabildiği gibi metal içeren zırhlı veya metal içermeyen zırhlı opsiyonların da mevcuttur. En son katman olarak dış kılıf malzemesi ile kaplanarak kablo haline dönüştürülür.

İç mekân uygulamaları için, fiber genellikle, basit bir kablo oluşturmak için, kevlar gibi esnek ve güçlü mukavemet elemanıyla kaplanır. Kablonun her bir ucu, kolay bir şekilde bağlanması için özel bir fiber optik konektör ile sonlandırılır.

Daha zorlu ortamlarda kullanım için çok daha sağlam bir kablo yapısı gereklidir. Fiber kendisini zorlamadan gerilmesine olanak sağlayan, yarı-sıkı tüplere koyulur. Bu, fiberin döşeme sırasında ve sıcaklık değişimlerinden dolayı gerilimden korur. Fiber tüpleri "jel siz sıkı tüp" veya jelle doldurulmuş “gevşek tüp” olabilir.

Dış mekân kablolamada kritik bir sorun, Fiberin su ile kirlenmesini önlemektir. Bu durum, bakır tüpler ve su itici jel veya elyafı çevreleyen su emici toz gibi katı bariyerlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

2.2.Fiber Çekirdek Boyutları

Fiber özellikleri, çekirdek ve kaplama çaplarını bir oran olarak göstermektedir. Çok modlu fiber genellikle 62.5 / 125 veya 50/125 mikron, tek modlu fiber 9/125 mikron olarak kullanılır.

fiber-optik-kablo-cekirdek-cladding-boyutlar

2.3.Fiber Optik Çekirdek Tipleri

Günümüzde çok modlu ve tek modlu olmak üzere kullanılan iki çeşit fiber optik kablo vardır. Çok modlu fiber optik kablolar, 125µm dış çapa ve 50µm civarında çekirdek çapına sahiptirler ve ilerleyen ışık, çoklu yol üzerinden hareket eder. Data alma ve gönderme tek modlu fiber optik kabloya göre daha yavaş ve kısa mesafelidir. Tek modlu fiber optik kablolar ise sadece bir çeşit yayılmaya izin vermek için 10µm çapından daha az bir çapa indirgenmiştir ve ilerleyen ışığın tümü tek bir yol üzerinde hareket eder. Yüksek kapasitedeki bilgiyi çok modlu fiberden daha iyi iletirler. Çünkü sinyalin yayılması ve kaplamaya çarparak ilerlemesi yoktur.

optik-fiber-tipleri-sinyal-kademe-indisi

2.3.1.Multimod(Çok Modlu) Fiber Optik

Yaklaşık 50 mikron ve 62,5 mikronluk bir çekirdek çapına sahiptirler. En uygun değer olarak 850 ile 1300 nanometre arasında dalga boyu değerine sahip kızılötesi lazer ışığını iletirler. Üretim maliyeti daha uygun olduğundan çok kullanılan kablo türüdür. Kayıp miktarı tek modlu kablolara göre daha fazladır.

Data transmisyonu için “Yerel Alan Ağı” şebekelerinde genellikle çok modlu fiber optik kablo tercih edilir. Çok modlu fiber optik kablolar geniş çekirdek çapının fazla hata payına izin vermesi sayesinde yüksek duyarlı bağlayıcılara ihtiyaç duymaz. Bu sayede tek modlu kabloya göre daha ekonomik konektörler, parçalar ve aktif elemanlar kullanılır. Çok modlu kablolarda ışık transferi ve algılamada ucuz LED'ler kullanılır.

Çok modlu fiber optik kablolar, çekirdek çaplarına göre 62,5/125/250 mikron (Çekirdek Çapı/Kılıf Çapı/Kaplama Çapı) ve 50/125/250 mikron (Çekirdek Çapı/Kılıf Çapı/Kaplama Çapı) olarak iki şekilde üretilir.

Çok modlu fiber optik kablolar indis yapısına göre iki gruba ayrılırlar:

2.3.1.1. Basamak İndisi Çok Modlu Fiber

Basamak indisle çok modlu fiber düzeni, tek modlu fiber düzenine benzer; aradaki fark, merkezi çekirdeğin çok daha geniş olmasıdır. Basamak indisli çok modlu fiberde bant genişliği 10-50MHz/km ve daha fazladır. Bu fiber türü, daha geniş bir ışık- fiber açıklığına sahiptir, dolayısıyla kabloya daha çok ışık girmesine imkân verir.

Çekirdek - koruyucu zarf arasındaki sınıra kritik açıdan daha büyük bir açıyla çarpan ışık ışınları, çekirdekteki zikzak şeklinde yayınım yapar ve sürekli olarak sınırdan yansırlar. Çekirdek - koruyucu zarf sınırına kritik açıdan daha küçük bir açıyla çarpan ışık ışınları, koruyucu zarfa girer ve yok olurlar. Fiberde yayınım yaparken, bir ışık ışınının izleyebileceği çok sayıda yol olduğu görülebilir. Bunun sonucu olarak, bütün ışık ışınları aynı yolu izlemez, dolayısıyla fiberin bir ucundan diğer ucuna olan mesafeyi aynı zaman süresi içinde kat etmezler.

optik-fiber-tipleri-sinyal- Çok Modlu kademe-indisi
2.3.1.2.Derece İndisi Çok Modlu Fiber

Derece indisi çok modlu fiberin yapısındaki çekirdeğin indisi yarıçapa bağlı olarak değişir. Yani dışarıdan bakıldığında (çok hassas ve güçlü mikroskoplarla) içten dışa doğru eş merkezli halkalar halindedir. Bu halkaların her birinin kırılma indisi farklıdır ve içten dışa doğru gidildikçe kırılma indisi düşer. Yani tam merkezde en büyük indeks, en dışta ise en küçük indeks bulunur. Bu katmanların sayısı imalatçı firmaya göre değişir.

Genellikle bu katmanların sayısı 50 ile 400 arasındadır. Merkezde direkt olarak giden ışık az yol alır; ancak, burada indeks büyüktür. Daha dış katmanlarda ise giden ışıkların aldıkları yol daha fazladır; ancak, bu katmanlarda indeks küçük olduğundan ışığın hızı indeks görünüşü ile ters orantılı olarak değişir. Dolayısıyla, tüm ışıklar belli düğüm noktalarında birleşirler. Alıcı uçta darbeler arasında bir gecikme olur. Buna rağmen gecikme basamak indisi çok modlu fiberlerinkine göre daha azdır. Bu fiber türünde bant genişliği 200-300 MHz/km ile 5-6 GHz/km arasında değişir.

optik-fiber-tipleri-sinyal- Çok Modlu derece-indisi
2.3.1.3. Çok Modlu Fiber Optik Avantajları ve Dezavantajları
Çok Modlu Fiber Optik AvantajlarıÇok Modlu Fiber Optik Dezavantajları
Fiber sonlandırma uygulaması sırasında daha geniş çekirdek çapı sayesinde fiber uçları daha kolay hizalanarak daha kısa sonlandırma süresi sağlar. Sınırlı hızları nedeni ile özellikle büyük boyutlu uygulamalarda kısıtlı kalmaktadır.
Kullanılan konektörler, parçalar ve aktif elemanlar tek modlu kablolara göre daha ekonomiktir. Kablo fiyatları tek modlu kablolara göre daha pahalıdır(yaklaşık 2 katı).
Işık transferi ve algılamada daha ucuz LED’ler kullanılır. Erişim mesafeleri tek modlu kablolara göre çok kısadır.

2.3.1.4. Çok Modlu Fiber Optik Kablo Çeşitleri

Çok modlu fiberler, çeşitli kaynaklarda kullanılmak üzere orijinal olarak çeşitli boyutlarda üretildi, ancak 80'li yılların ortalarında 62.5 çekirdek fiberde standartlaştırılan veri endüstrisi 62.5 / 125 fiber, 62.5 mikron çekirdeğe ve 125 mikron kaplamasına sahipti. Son zamanlarda, gigabayt ve 10 gigabayt üzerindeki ağları yaygın olarak kullanılmaya başlandığında, eski bir fiber tasarımı yeniden canlandırıldı. 50/125 fiber, 70'lerin sonlarından itibaren telsiz uygulamaları için tek modlu fiberler bulunmadan lazerler kullanıldı. 50/125 fiber (OM2 standart), yerel ağlarda kullanılan lazer kaynaklarıyla daha yüksek bant genişliği sunar ve gigabayt bağlantılarının daha uzun mesafelere gitmesine izin verebilir. Bugün daha yeni OM3 veya lazerle optimize edilmiş 50/125 fiber, çok modlu uygulamalar için en iyi seçenek olarak kabul edilmektedir. OM4 fiber, 10G + ağları için daha yüksek bant genişliği sağlar. OM5, 850-950nm aralığında VCSEL ile dalga boyu bölmeli çoğaltma için optimize edilmiş geniş bantlı çok modlu fiberdir. Çeşitleri;

OM1
 • Turuncu renk
 • Çekirdek Boyutu - 62.5um
 • Veri Hızı - 1GB @ 850nm
 • Mesafe - 300 metreye kadar
 • Uygulamalar - Kısa Yol Ağları, Yerel Alan Ağları ve Özel Ağlar
 • 62.5/125 Çok Modlu Fiber Kablo
fiber optic multi mode cable om1
OM2
 • Turuncu renk
 • Çekirdek Boyutu - 50um
 • Veri Hızı - 1GB @ 850nm
 • Mesafe - 600 metreye kadar
 • Genellikle daha kısa mesafeler için kullanılır
 • OM1'in 2x Mesafe Kapasitesi
 • Uygulamalar - Kısa Yol Ağları, Yerel Alan Ağları ve Özel Ağlar
 • OM2 Fiber Optik Çok Modlu Kablo
fiber optic multi mode cable om2
OM3 - Lazerle Optimize Edilmiş Çok Modlu
 • Renk - Turkuaz
 • Çekirdek Boyutu - 50um
 • Veri Hızı - 10GB @ 850nm
 • Mesafe - 300 metreye kadar
 • Daha az hız modu kullanır, artırılmış hızlar sağlar
 • MPO konektörünü kullanarak 100 metreye kadar 40GB veya 100GB çalıştırabilir
 • Uygulamalar - Daha Büyük Özel Ağlar
 • 10Gigabit Lazer Optimize OM3 Fiber Optik Kablolar
fiber optic multi mode cable om3
OM4 - Lazerle Optimize Edilmiş Çok Modlu
 • Renk - Violet
 • Çekirdek Boyutu - 50um
 • Veri Hızı - 10GB @ 850nm
 • Mesafe - 550 metreye kadar
 • MPO konektörünü kullanarak 150GB'a kadar 100 metre çalıştırabilme
 • Uygulamalar - Yüksek Hızlı Ağlar - Veri Merkezleri, Finans Merkezleri ve Kurumsal Kampüsler
 • OM4 50µ-Çok Modlu 10Giga /550m Optimize Edilmiş Kablolar
fiber optic multi mode cable om4
OM5 Nedir ?

ISO / IEC 11801'e göre, OM5 fiber 850nm ile 953nm arasında daha geniş bir dalga boyu aralığı tanımlar. 40Gb / s ve 100Gb / s iletimi için geliştirilen birçok yeni teknolojiden biri olan kısa dalga boyu bölümlü çoğaltma (SWDM) desteklemek için oluşturuldu. Haziran 2016'da, yeni geniş bant çok modlu fiber standardı olan ANSI / TIA-492AAAE, yayınlanmak üzere onaylandı. Ve Ekim 2016'da, OM5 fiber, ISO / IEC 11801 tarafından WBMMF (Geniş Bant Çok Modlu Fiber) içeren kablolama için resmi olarak açıklandı. Bundan sonra, OM5 daha büyük bağlantı mesafeleri gerektiren veri merkezleri için yeni ve potansiyel bir seçenek olabilir.

fiber optic multi mode cable om5
OM4 vs. OM5: Fark Nedir?

OM1 ve OM2 fiber, 25Gbps ve 40Gbps veri iletim hızlarını destekleyemediğinden, OM3 ve OM4, 25G, 40G ve 100G Ethernet'i destekleyen çok modlu fiber için ana tercihlerdir. Bununla birlikte, bant genişliği gereksinimleri arttıkça gelecek nesil Ethernet hız geçişini desteklemek için optik fiber kablo için daha maliyetli hale geliyor. Böyle bir arka plana karşı, veri merkezlerinde çok modlu fiberin faydalarını artırmak için OM5 lifi doğmuştur.

Aradaki önemli fark, EMB ' nine sadece OM50 fiber için 4700 MHz-km'de 850nm ' de belirtilmiş olması, OM5 EMB değerlerinin 850nm ve 953nm'de belirtilmesi ve 850nm'deki değerin OM4'tekinden daha büyük olmasıdır. Bu nedenle OM5 fiber, kullanıcılara daha uzun mesafe mesafeleri ve optik fiberde daha fazla seçenek sunar. Buna ek olarak, TIA OM5 için resmi kablo ceketi rengi olarak kireç yeşili belirlerken, OM4 su ceketi. OM4, 10Gb / s, 40Gb / s ve 100Gb / s iletim için tasarlanmıştır, ancak OM5, 40Gb / s ve 100Gb / s iletimi için tasarlanmıştır, bu da yüksek hızlı aktarımlar için fiber sayısını azaltır.

Dahası, OM5 kablosu, her biri 25G veri taşıyan, tek bir çift çok modlu fiber kullanılarak 100G Ethernet sağlayan dört SWDM kanalını destekleyebilir. Ayrıca OM3 ve OM4 fiber ile tamamen uyumludur. OM5, kampüslerden binalara ve veri merkezlerine kadar birçok işletme ortamında kurulumlar için dünya çapında mevcuttur. Net olarak söylenebilir ki OM5 fiber, iletim mesafesi, hız ve maliyet konusunda OM4'ten daha iyi bir seçimdir.

2.3.2. Singlemod(Tek Modlu) Fiber

Yaklaşık 9 mikronluk çapa sahip olan ince merkezli kablolardır ve 1300 ile 1550 nanometre arasında dalga boyu değerine sahip kızılötesi lazer ışığını iletirler. Bu kablo çekirdeğinin 9 mikron gibi çok küçük bir çapa sahip olması sayesinde ışığın kabloda yayınım yaparken izleyebileceği tek bir yol vardır. Fiberde çok özel bir dalga boyunda ilerleyen sadece bir ışık doğrultusu vardır. Dolayısıyla, bütün ışık ışınları kabloda yaklaşık aynı yolu izler ve kablonun bir ucundan diğer ucuna olan mesafeyi yaklaşık aynı sürede kat ederler. Bu tek modlu kabloların en önemli avantajlarından biridir. Ayrıca bu kablo türünde tek bir ışık seçeneği olduğu için yayınım söz konusu değildir. Bu durum daha az yayılma kaybı ve daha çok bilgi taşıma kapasitesi sağlar.

optik-fiber-tipleri-sinyal-tek mod-mono-indisi-
2.3.2.1. Tek Modlu Fiber Optik Avantajları ve Dezavantajları
Tek Modlu Fiber Optik AvantajlarıTek Modlu Fiber Optik Dezavantajları
Çok büyük sistem erişim mesafelerinde(100 km.ye kadar) sorunsuz kullanılabilir. Daha küçük çekirdek çapı nedeniyle Fiber sonlandırma uygulaması daha zahmetli ve uzun süreli olur.
10Gbps hızına kadar yüksek bant genişlikleri ve yüksek hızları destekler. Küçük çekirdek çapından dolayı kusursuz bağlayıcılara ihtiyaç duyar bu yüzden konektör ve Pig-Tail fiyatları çok pahalıdır.
Tek modlu fiber kablonun fiyatı çok modlu kabloya göre 2 kat daha ucuzdur. İletişimde LED’lere oranla çok daha pahalı lazer diyotlar kullanılır.
Performansı çok iyi olduğundan uzun mesafe bağlantılarında kullanılan tek fiber optik kablo türüdür. Tek modlu fiber parçaları, dönüştürücü cihazları ve aktif ürünleri çok pahalıdır.
2.3.2.2. Tek Modlu Fiber Çeşitleri

Tek modlu fiber, çok modlu fiberden ziyade, kullanıcılara yaklaşık 50 kat daha uzun bir mesafede daha fazla veri iletimi sağlar. Tek modlu ve çok modlu fiberler arasındaki tüm farklar arasında en temel, fiber çekirdeğindeki boyut farkının yanı sıra, kayıp, zayıflama ve fiber bant genişliğidir.

Sadece tek bir mod olduğu için, model dispersiyon ile ilgili bir problem yoktur ve malzemenin seçimi, bant genişliğini arttıran kromatik dispersiyonu azaltabilir.Ancak yaklaşık 100.000 gigahertz ile sınırlıdır. Tek modlu fiber, "mod alanı çapı", çekirdeğin etkili boyutu ve 125 mikron bir kaplama çapı olarak belirtilen, 8-10 mikronluk bir çekirdek çapına sahiptir. Erbiyum katkılı tek modlu fiberleri, fiber amplifikatörlerde, sinyalleri yenilemek için çok uzun mesafeli ağlarda kullanılan cihazlarda kullanılır. Fiberler, DWDM sistemleri için uygun dalga boylarında bant genişliği için optimize edilir veya kromatik dağılımı tersine çevirir. Bu aktif fiber gelişimi alanıdır. Bu alanda gelişilmiş kablo türleri aşağıdaki gibidir;

G.652
 • Tek modlu dispersiyon kaydırılmış fiber kapsar.
 • Bu fiber, 1980'lerde kurulan kabloların çoğunda. 1,3 10-nm aralığında optimize edilmiştir.
 • Düşük su pik elyafı, bu aralıkta kullanılmasına izin vermek için 1400nm 'de su pikini azaltmak üzere özel olarak işlenmiştir. 4 alt kategori vardır: 1565nm'de

1.G.652A:

Zayıflama

2.G.652B:

1310/1550/1625nm Makro bükülme ’de

Zayıflama

3.G .652C:

Zayıflama

4.G.652D (her şeyden kapsar):

Zayıflama

ITU G.653
 • Tek modlu dispersiyon kaydırmalı optik fiber kapsar.
 • Dispersiyon 1550nm dalga boyu aralığında en aza indirilmiştir. Bu aralıkta zayıflama da en aza indirgenir bu nedenle daha uzun mesafe kabloları mümkündür.
ITU G.654
 • 1300nm dalga boyunda sıfır dağılma dalga boyuna sahip olan ve 1550nm civarında bir dalga boyunda en aza indirilmiş olan ve 1500nm-1600nm bölgesinde kullanım için optimize edilen, kayma dalga boyuna sahip tek modlu elyafı kapsar.
ITU G.655
 • Tek modlu NZ-DSF (dağınık dispersiyon kaydırmalı) fiber), WDM (dalga boyu bölmeli çoğaltmak) sistemlerinde bir problem olan dört dalgalı karışımın büyümesini baskılayan dağılım özelliklerinden yararlanır.
 • NZ-DSF, 10Gbits/sn. veya daha yüksek hızlarda yüksek aralıklı DWDM (yoğun WDM) kanalları ve yüksek güç sinyallerini ve daha uzun mesafeleri destekler.
 • G.655, WDM ve okyanus ötesi kablolar gibi uzun mesafe kablo çalışmaları için optimize edilmiştir. DWDM sistemlerinde meydana gelen dört dalgalı karışımın (FWM) etkisini azaltmak için, dalga boyu kullanarak, üç dalga boyu, orijinal sinyalleri kaplayan ve engelleyen bir dördüncü dalga boyu oluşturacak şekilde karıştırılır.
ITU G.657
 • Bükülmeye karşı duyarlı tek modlu fiber.
 • G.657.A1 (minimum 10.0 mm yarıçap)
 • G.657.A2 (minimum 7,5 mm yarıçap) ve bu kısa mesafeler için G.652 uyumlu gösterimler (< 1 km) düşme uygulamaları
 • G.657.B2 (minimum 7,5 mm yarıçap)
 • G.657.B3 (minimum 5.0 mm yarıçap)

2.3.3. Fiber Tipleri ve Tipik Özellikler

Fiber Tipleri ve Tipik Özellikler (OM / OS, TIA tiplerini ifade eder, B, IEC tiplerini belirtir, G, ITU tiplerini belirtir)
Çekirdek / CepheZayıflamaBant genişliğiUygulamalar / Notlar
Çok Modlu Kademeli Endeks
@ 850/1300nm @ 850/1300nm
50/125 mikron (OM2, G.651.1) 3/1dB / km 500/500 MHz-km GB e için lazerle derecelendirilmiştir
50/125 mikron (OM3, G.651. 1) 2,5 / 0,8dB / km 1500/500 MHz-km 850nm VCSEL için optimize edilmiştir
50/125 mikron (OM4, G.651.1 ) 2,5 / 0,8dB / km 3500/500 MHz-km 850nm VCSEL için optimize edilmiş, daha yüksek hız
50/125 mikron (OM5) 2,5 / 0,8dB / km 3500/500 MHz-km Geniş bant MMF, WDM 850-950nm VCSEL için daha yüksek hızda, daha yüksek hızda
62.5 / 125 mikron (OM1) 3/1dB / km 160-200 / 500 MHz-km Yerel ağ fiber
100/140 mikron 3/1dB / km 150/300 MHz-km Eski
Tek mod
@ 1310/1550nm *
9/125 mikron ( OS1 B1.1 veya G.652 ) 0,4 / 0,25dB / km YÜKSEK! ~ 100Terahertz Telem / CATV / yüksek hızlı yerel ağ için en yaygın olan tekli fiber. OS1, daha yüksek zayıflama - 1dB / km olan bina kullanımı için SM fiber kablo için TIA-568'in bir ismidir. Tüm SM fiber düşük su pik fiber gibi görünüyor.
9/125 mikron ( OS2 B1.2 veya G.652 ) 0,4 / 0,25dB / km YÜKSEK! ~ 100Terahertz Düşük su pik elyafı. OS2, dış mekân kullanımı için kablolu SM fiber için TIA-568'in bir ismidir.
9/125 mikron (B2 veya G.653 ) 0,4 / 0,25dB / km YÜKSEK! ~ 100Terahertz Dağılım kaymış lif
9/125 mikron (B1.2 veya G.654 ) 0,4 / 0,25dB / km YÜKSEK! ~ 100Terahertz Kesilip kaldırılmış ve kaydırılmış fiber
9/125 mikron (B4 veya G.655 ) 0,4 / 0,25dB / km YÜKSEK! ~ 100Terahertz Sıfır olmayan dispersiyon kaymalı lif
9/125 mikron (G.657) 0,4 / 0,25dB / km YÜKSEK! ~ 100Terahertz Viraj-duyarsız lif
Çok Modlu Adım-Dizini
@ 850nm @ 850nm
200/240 mikron 4-6dB / km 50 MHz-km Yavaş LAN ve bağlantılar

Fiber Optik Kablo Kaplama Malzemeleri

Kaplama malzemesi uygulamaya özeldir. Materyal, UV radyasyonu, yağ direnci vb. Nedenlerle oluşan mekanik sağlamlığı belirlemektedir. Günümüzde PVC, ağırlıklı olarak daha sıkı düzenlemelere bağlı olarak halojen içermeyen alternatifler ile değiştirilmektedir.

MalzemeHalojen sizUV DirenciAçıklama
LSFH Polimer Evet Zayıf Kapalı kullanım için iyi
Polietilen (PE) Evet İyi Dış mekân uygulamaları için iyi
Poliüretan (PUR) Evet İyi Son derece esnek kablolar
PBT Evet Orta Kapalı kullanım için iyi
PA Evet İyi İç ve dış mekân kullanımı

Fiber Optik Renk Kodları

Bina içi ve kapalı alanlarda kullanılan fiber optik kablolar, kullanılan fiber tipini belirtmek için genellikle renk kodludur. Bir konektörde fiberin bükülmesini önleyen gerilim azaltma "önyükleme", bağlantı tipini belirtmek için renk kodludur. Plastik kılıflı bir konektör ( SC konektör gibi ) tipik olarak renk kodlu bir kılıf kullanılır. Ceketler (veya tamponlar) ve botlar (veya konektör kılıfları) için standart renk kodları aşağıda gösterilmiştir:

Dış Kılıf Rengi
Renk Anlamları
Turuncu Çok modlu fiber optik
Turkuaz OM3 veya OM4 10 G lazerle optimize edilmiş 50/125 µm çok modlu fiber optik
Menekşe OM4 çok modlu fiber optik
Sarı Tek modlu optik fiber

Yaygın Olarak Kullanılan Fiber Konnektörler

ST Fiber Optik Konnektör
Konnektör Tipi ST
Bağlantı türü Üzerinde büküm
Fiber türü Tek mod/Çok Modlu
Ferrule Tipi PC, UPC
Fiber Sayısı 1
Tipik Uygulamalar LAN
Yorum Yap Anahtarlı
FC Fiber Optik Konnektör
Konnektör Tipi FC
Bağlantı türü Vida
Fiber türü Tek Mod/Çok Modlu
Ferrule Tipi PC, UPC, APC
Fiber Sayısı 1
Tipik Uygulamalar Data com, Telekom’unki katyonları
Yorum Yap Anahtarlı
SC Fiber Optik Konnektör
Konnektör Tipi SC
Bağlantı türü Geçmeli
Fiber türü Tek Mod/Çok Modlu
Ferrule Tipi PC, UPC, APC
Fiber Sayısı 1
Tipik Uygulamalar CATV, Test , Ekipmanları
Yorum Yap Anahtarlı
LC Fiber Optik Konnektör
Konnektör Tipi LC
Bağlantı türü Geçmeli RJ45 tarzı
Fiber türü Tek Mod/Çok Modlu
Ferrule Tipi PC, UPC, APC
Fiber Sayısı 1
Tipik Uygulamalar Gigabayt Ethernet, Video, Çoklu Ortam
Yorum Yap Küçük Form Faktörü (SFF)
MU Fiber Optik Konnektör
Konnektör Tipi MU
Bağlantı türü İtme çekme
Fiber türü Tek Mod/Çok Modlu
Ferrule Tipi PC, UPC, APC
Fiber Sayısı 1
Tipik Uygulamalar Tıbbi, askeri
Yorum Yap Küçük Form Faktörü (SFF)
MT-RJ Fiber Optik Konnektör
Konnektör Tipi MT-RJ
Bağlantı türü Geçmeli RJ45 tarzı
Fiber türü Tek Mod/Çok Modlu
Ferrule Tipi N/A
Fiber Sayısı 2
Tipik Uygulamalar Gigabayt Ethernet, Asenkron İletim Modu (ATM)
Yorum Yap Biri Çiftleşme Bağlayıcılar olması gerekir Hizalama
MPO Fiber Optik Konnektör
Konnektör Tipi MPO/MTP
Bağlantı türü İtme çekme
Fiber türü Tek Mod / Çok Modlu
Ferrule Tipi N/A
Fiber Sayısı 4, 8, 12, 16, 24
Tipik Uygulamalar Aktif Cihaz Alıcı-Vericisi, O/E Modülleri için Bağlantılar
Yorum Yap Biri Çiftleşme Bağlayıcılar olması gerekir Hizalama

Samm Teknoloji Hakkında

Fiber Optik Kablo Üreticisi

Türk fiber optik kablo üreticisi ve Avrupa, Asya ve Amerika için etkin bir tedarikçi olan SAMM Teknoloji, küresel pazara çok yüksek potansiyelle katıldı. SAMM, harici ve dahili ortamlarda kullanılabilen sabit veya mobil ağlar için optimize edilmiş çok çeşitli fiber optik kablo türleri tasarlar ve üretir. SAMM, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen ve test edilen yenilikçi ürünlerle müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan güvenilir, uygun maliyetli optik ürünler sunmaktadır.

Fiber Optik Uygulamaları Üreticisi

Samm Teknoloji, Türkiye'de fiber optik kablo uygulamaları üreticisi ve tedarikçisi, Avrupa ve Asya'da optik uygulamalar tedarikçisi olarak 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli ve güvenilir fiber optik kablo grupları sunmaktadır. Tam donanımlı üretim tesislerimiz, laboratuvarlarımız ve uzun yıllardır fiber optikte vadeli uzmanlık, en üst düzeyde güvenilirliği sağlayan birinci sınıf bir fiber optik uygulama portföyü üretebiliyoruz. Bu nedenle, ana önceliklerden biri, üretim yeteneklerinin devam eden genişlemesi ve ilerlemesidir.

Data Center Çözümleri Üreticisi

Geleceğe hazır fiber optik Data Center ekipmanlarının Türk üreticisi olan SAMM Teknoloji, UHD ultra yüksek yoğunluklu MTP/MPO panelleri ve kasetleri, modüler HD paneller ve kablo kanletleri üretmektedir. SAMM Teknoloji, mega Data Center'lerine olan ihtiyacı artıran Bulut Bilişimin hızla yaygınlaşmasına da ayak uydurmuştur. SAMM, yüksek veri depolama yoğunluğu, veri trafiği ve veri güvenliği ile tüm yapılara uygun Veri Merkezi çözümleri ve ürünleri sunmaktadır.

Güvenli Alışveriş
Hızlı Kargo
Kolay İade
Taksitli Ödeme

hakkımızda

Adres

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsandede Cd. 800. Sok No: 802, 41400 Gebze-Kocaeli, Türkiye

Telefon

444 1 726

E-posta

Türkiye'den Yurtiçi Talepler İçin


Yurtdışından Gelen Talepler İçin

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.