Kalite Yönetimi

SAMM Teknoloji Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Misyonumuz ışığında hedeflerimizi ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla beraber gerekli kaynakları sağlayarak çalışırız. çalışmalarımızı;

  • Yasa, yönetmelik ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmek,
  • Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermemek, uygulanabilir şartların yerine getirilmesi için faaliyetleri düzenlemek,
  • Sunduğumuz hizmetin en önemli yapı taşları arasında ve vazgeçilmez olan çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutmak ve kişisel gelişimi destekleyici eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ilgili yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirmek,
  • Yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile müşteri ve çalışan memnuniyeti odağında hizmetler sunmak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışanlara istihdam yaratmak,
  • Ar-Ge Faaliyetlerimizi çalışanlarımızın katkısıyla üretmek, deneyim ve hayal güçleriyle katkıda bulunmalarını desteklemek,
  • Müşterilerimize değer yaratacak faaliyetlerde bulunarak sürdürülebilir müşteri memnuniyetinin sağlandığı yönetim yaklaşımı sergilemek, müşterilerimizden iş süreçlerimizle ilgili gelen şikayetlere etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunmaya gayret göstermek,
  • Tedarikçilerimiz ile faydaya dayanan ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyeti ışığında sürdürülebilmesini sağlamak,
  • Doğaya ve çevreye duyarlı bir şirket olarak; çevre kirliliğini önlemek için çalışmak ve çalışanlarını bu amaca yöneltmek,
  • İnsan haklarına ve iş sağlığı ve güvenliğine saygılı bir şirket olarak; meslek hastalıklarını engelleyici ve iş güvenliğini sağlayan faaliyetlerde bulunmak,
  • Entegre yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması, iyileştirilmiş sonuçlara erişilmesi ve olumsuz etkilerin önlenmesi için risk ve fırsatların belirlenmesi, olumsuz etkileri asgari seviyeye indirecek önleyici kontrolleri uygulamaya alınmasını ve fırsatlar ortaya çıktıkça bunlardan azami derecede faydalanılmasını sağlamak yönünde faaliyetlerimizi çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek; çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve ülkemize katkı sağlayacak bu maddelerin gerçekleşmesi için tüm kaynakları sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

Kalite Belgeleri DOP

Performans Beyanları (Dop)
Kalite Sertifikaları Ürün Sertifikaları
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.